Rada školy

Členovia Rady školy pri MŠ ľudovíta Okánika 6 Nitra
 
Predseda :           
Mgr. LUCIA POLČÍKOVÁ, zástupca za pedagogických zamestnancov
Podpredseda :  
Mgr. ANDREA BURIANOVÁ, zástupca za pedagogických zamestnancov
Členovia rady :
SILVIA URBANOVÁ, zástupca za prevádzkových zamestnancov
PaedDr. VIERA KARASOVÁ, zástupca za rodičov
Mgr. HANA KUNOVIČOVÁ, zástupca za rodičov
BRANISLAV BAČINSKÝ, zástupca za rodičov
Delegovaní za zriaďovateľa :
Mgr. ANNA KUKLOVÁ, zástupca mesta Nitra
MAGDALÉNA FEKETEOVÁ, zástupca mesta Nitra
Ing. PETER KOŠŤÁL, PhD., zástupca mesta Nitra